martedì 14 giugno 2016

MALAFFARI - Big MimmaL’accento “crioto” si riconosce a distanza anche nell’intro di questo pezzo ambientato nel territorio ucriese, storia vera avvenuta nella metà dell’800 e scritto dai Big Mimma, gruppo rock mediterraneo di Messina.
Testo della canzone: Malaffari
Lu pasi è du patruni
e allura sa chi fà?
iddu punta na fimminedda
e allura sai chi fà, chi ci fà?
la strazza du maritu,
però sai comu fu?
Micu dimmi cu è da biddizza rara
Signuri è vostra serva 'ntà la nuciddera

A caccia mi lu portu lo so maritu
mi lu porto e mi lu portu
comu n'amicu
na disgrazia ci la cunsamu

Sparici, sparici, addà biccaccia ddà
attento pirchì è bascia sta attentu

Scappa fui vattini da lu paisi
mazzasti nu cristianu chi malaffari

Lu cristianeddu scappa pi non turnari chiù
la mugghieri si la porta lu patruni a casa
nasciu na regginotta cu l'occhi i mari
nasciu na regginotta du malaffari.


https://bigmimma.bandcamp.com/


Nessun commento:

Posta un commento